Tin tức chung

Thời khóa biểu HK I - NH 2015-2016

 
 
Picture of Quản trị Admin
Thời khóa biểu HK I - NH 2015-2016
by Quản trị Admin - Monday, 17 August 2015, 5:30 PM
 

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2015-2016 và bảng phân bố thời gian tiết học trong các file đính kèm.

File đính kèm:

1. TKB HK1 NH 2015-2016

2. Bảng phân bố thời gian tiết học