Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Mọi góp ý, thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Ban Quản trị hệ thống Hỗ trợ dạy và học e-Learning Trường Đại học Quảng Nam

E-Mail: el@qnamuni.edu.vn

Di động: 0905 571 491

Last modified: Tuesday, 21 January 2014, 12:11 PM