Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của Quản trị Admin
Thông báo về việc đăng ký và nộp lệ phí mượn sách mang về, sử dụng Internet tại Thư viện năm học 2015-2016
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:30 PM
 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHQN ngày 21/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí mượn sách mang về và sử dụng Internet tại Thư viện, nhà trường thông báo đến HS-SV có nhu cầu mượn giáo trình, sách giáo khoa mang về và sử dụng máy tính, truy cập Internet tại...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(416 từ)
 
Hình của Quản trị Admin
Thời khóa biểu HK I - NH 2015-2016
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:30 PM
 

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2015-2016 và bảng phân bố thời gian tiết học trong các file đính kèm.

File đính kèm:

1. TKB HK1 NH 2015-2016

2. Bảng phân bố thời gian tiết học

 

 
Hình của Quản trị Admin
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2014-2015
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:28 PM
 

Phòng Kế hoạch-Tài chính thông báo danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2014-2015 trong file đính kèm. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Kế hoạch-Tài chính để nhận tiền miễn giảm học phí kể từ ngày 15/8/2015.

File đính kèm: DSSV nhận tiền miễn giảm HP 2014-2015

 

 
Hình của Quản trị Admin
Thông báo xét cấp học bổng và tuyển dụng làm việc tại Công ty Doosan Vina năm 2015
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:27 PM
 

Căn cứ vào Biên bản thoả thuận tài trợ học bổng và tuyển dụng việc làm giữa Công ty Doosan Vina (Doosan Heary Indutries Viet Nam) và trường Đại học Quảng Nam. Nay, Nhà trường thông báo xét trao học bổng và tuyển dụng làm việc tại Công ty Doosan Vina năm học 2015-2016 cho sinh viên trường Đại học ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(590 từ)
 
Hình của Quản trị Admin
Thông báo làm Thẻ Thư viện dành cho SV khóa K11, K12 và K13
Bởi Quản trị Admin - Thứ năm, 28 Tháng tám 2014, 4:48 PM
 

Theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHQN ngày 21/8/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam, bắt đầu từ tháng 09 năm 2014, Học sinh-Sinh viên (HS-SV) không thuê giáo trình, sách giáo khoa mang về và làm thẻ Internet như trước đây. Nếu HS-SV có nhu cầu mượn giáo trình, sách giáo khoa mang về và sử dụng...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(258 từ)
 

Bỏ qua các khoá học hiện có