Tin tức chung

Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2014-2015

 
 
Picture of Quản trị Admin
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2014-2015
by Quản trị Admin - Monday, 17 August 2015, 5:28 PM
 

Phòng Kế hoạch-Tài chính thông báo danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2014-2015 trong file đính kèm. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Kế hoạch-Tài chính để nhận tiền miễn giảm học phí kể từ ngày 15/8/2015.

File đính kèm: DSSV nhận tiền miễn giảm HP 2014-2015