Tin tức chung

Thông báo về việc đăng ký và nộp lệ phí mượn sách mang về, sử dụng Internet tại Thư viện năm học 2015-2016

 
 
Picture of Quản trị Admin
Thông báo về việc đăng ký và nộp lệ phí mượn sách mang về, sử dụng Internet tại Thư viện năm học 2015-2016
by Quản trị Admin - Monday, 17 August 2015, 5:30 PM
 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHQN ngày 21/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí mượn sách mang về và sử dụng Internet tại Thư viện, nhà trường thông báo đến HS-SV có nhu cầu mượn giáo trình, sách giáo khoa mang về và sử dụng máy tính, truy cập Internet tại Thư viện (Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin) như sau:

1. Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: từ ngày 17/8/2015 đến ngày 31/12/2015

2. Đối tượng:

+ HS-SV khóa K12, K13;

+ HS-SV khóa K14, K15 chưa đóng lệ phí cho cả khóa học khi làm thủ tục nhập học.

3. Thủ tục đăng ký và lệ phí:

- Đăng ký theo lớp: từ ngày 17/8/2015 đến ngày 30/9/2015 đối với HS-SV khóa K12, K13, K14; đến ngày 31/10/2015 đối với HS-SV khóa K15. Ban cán sự lớp lập danh sách đăng ký theo mẫu(liên hệ phòng Mượn sách để nhận mẫu danh sách đăng ký hoặc download tại đây), sau đó gửi danh sách đăng ký và lệ phí cho Trung tâm Học liệu và CNTT.

- Đăng ký theo cá nhân: sau thời gian đăng ký theo lớp, HS-SV tự làm thủ tục đăng ký và đóng lệ phí tại Trung tâm Học liệu và CNTT.

- Lệ phí: 60.000 đ/01 HS-SV/01 năm học.

4. Địa điểm đăng ký và nộp lệ phí:

Phòng Mượn sách về - tầng 1 Trung tâm Học liệu và CNTT (gặp Cô Tăng Thị Bình hoặc Cô Đỗ Thị Thu Hà).

* Ghi chú:

- HS-SV có thể đăng ký và đóng lệ phí theo từng năm học hoặc hết khóa học.

- HS-SV đã đăng ký và đóng lệ phí chỉ cần sử dụng Thẻ Sinh viên để mượn sách mang về hoặc sử dụng máy tính, truy cập Internet tại Trung tâm Học liệu và CNTT.

- Bất kỳ bạn đọc nào nếu là HS-SV của nhà trường đều có thể đến Trung tâm Học liệu và CNTT để học tập, nghiên cứu và sử dụng tại chỗ các nguồn tài liệu hiện có tại Trung tâm theo quy định mà không phải đóng lệ phí. Riêng việc mượn sách mang về tại Phòng Mượn hoặc sử dụng máy tính, truy cập Internet tại Phòng Tự chọn và Phòng Đọc báo-tạp chí-điện tử thì HS-SV phải đóng lệ phí như thông báo ở trên.