Quy định

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

HỆ THỐNG HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC E-LEARNING

 

  • Thành viên phải bảo vệ tài khoản của mình (bao gồm tên và mật khẩu đăng nhập), phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình đưa lên hệ thống và phải chịu trách nhiệm về việc để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích, không đúng với quy định sử dụng hệ thống (phải đặt mật khẩu an toàn và không cung cấp cho bất kỳ ai).
  • Chỉ sử dụng hệ thống với mục đích giảng dạy và học tập, không đưa nội dung không liên quan đến môn học lên website này.
  • Khi thảo luận trên các diễn đàn phải sử dụng lời lẻ lịch sự, tôn trọng Thầy Cô và bạn bè.
  • Nghiêm cấm sử dụng hệ thống làm nơi thảo luận, tuyên truyền thông tin không lành mạnh, thô tục; phản động, chống lại đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam; các thông tin xâm phạm đến đời tư của các thành viên, có tính chất làm tổn thương người khác; các thông tin đưa lên với mục đích kiện cáo, bôi nhọ danh dự, gây dư luận,...
  • Khai báo thông tin cá nhân phải chính xác, không dùng bí danh.
  • Thực hiện đầy đủ các qui định do Giáo viên đưa ra đối với từng môn học.
  • Ban Quản trị hệ thống có quyền đưa ra khỏi hệ thống các nội dung, thông tin trái với quy định và không phù hợp với mục đích của hệ thống mà không cần thông báo tới các thành viên. Các vi phạm tùy theo mức độ sẽ được Ban Quản trị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường và các quy định hiện hành của nhà nước.

 

Last modified: Tuesday, 21 January 2014, 12:09 PM