Tin tức chung

Thông báo xét cấp học bổng và tuyển dụng làm việc tại Công ty Doosan Vina năm 2015

 
 
Picture of Quản trị Admin
Thông báo xét cấp học bổng và tuyển dụng làm việc tại Công ty Doosan Vina năm 2015
by Quản trị Admin - Monday, 17 August 2015, 5:27 PM
 

Căn cứ vào Biên bản thoả thuận tài trợ học bổng và tuyển dụng việc làm giữa Công ty Doosan Vina (Doosan Heary Indutries Viet Nam) và trường Đại học Quảng Nam. Nay, Nhà trường thông báo xét trao học bổng và tuyển dụng làm việc tại Công ty Doosan Vina năm học 2015-2016 cho sinh viên trường Đại học Quảng Nam với nội dung cụ thể sau: 

I. Công ty Doosan Vina đồng ý hỗ trợ học bổng cho sinh viên trường ĐHQN và tuyển dụng làm việc với những điều kiện sau đây:

- Cơ hội học bổng chỉ dành cho sinh viên các ngành: Đại học tiếng Anh, Đại học QTKD, Đại học Kế toán.

- Cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

1. Tiêu chuẩn:

* Công ty Doosan Vina sẽ cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Quảng Nam tốt nghiệp trong năm học 2015- 2016. Việc chọn lựa sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Sinh viên năm cuối bậc đại học, hệ chính quy,  niên khóa 2012-2016;

1.2. Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, QTKD, Kế toán;

1.3. Điểm trung bình học tập năm thứ 3, năm học (2014- 2015) từ 2.6 trở lên;

1.4. Điểm rèn luyện năm thứ 3: Từ 80 điểm trở lên; chấp hành nghiêm mọi quy chế của nhà trường;

1.5. Không nhận học bổng của các tổ chức khác, không đi du học ở nước ngoài.

* Ưu tiên dành cho các trường hợp sau đây:

+ Sinh viên có công trình khoa học được nhà trường công nhận.

+ Sinh viên hộ nghèo, gia đình khó khăn được nhà trường đề nghị.

2. Tổng chỉ tiêu trao học bổng năm học 2015-2016

- Số lượng 10 sinh viên.

- Phân bổ như sau:

+ Khoa Ngoại ngữ: 04 sinh viên;

+ Khoa Kinh tế: 06 sinh viên (trong đó ngành QTKD 03 sinh viên, ngành Kế toán 03 sinh viên).

- Sinh viên đủ điều kiện sẽ được nhận học bổng vào dịp khai giảng năm học mới 2015-2016; đồng thời Công ty Doosan Vina sẽ phỏng vấn tuyển dụng theo kế hoạch.

3. Hồ sơ xin học bổng gồm có:

(1) Tóm tắt lý lịch (theo mẫu của Doosan Vina);

(2) Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu);

(3) Bản sao giấy chứng nhận kết quả học tập của năm học 2014-2015;

(4) Bản sao công trình khoa học (nếu có);

(5) Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Sinh viên có đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ xin học bổng về Văn phòng Khoa trước ngày 01/9/2015. Các Khoa xét chọn hồ sơ và gửi danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn về Phòng Công tác sinh viên (Thầy Nguyễn Văn Trường tiếp nhận), thời gian chậm nhất ngày 04/9/2015.

II. Chương trình tuyển dụng:

Sau khi tổng hợp đủ hồ sơ theo yêu cầu, Trường Đại học Quảng Nam xét chọn và chuyển hồ sơ cho Công ty Doosan Vina để hai bên có kế hoạch tổ chức phỏng vấn cụ thể và thông báo cho sinh viên được biết.

Để chương trình cấp học bổng và tuyển dụng việc làm việc tại Công ty Doosan Vina đạt kết quả, Nhà trường đề nghị các khoa Ngoại ngữ, Kinh tế thông báo đến sinh viên năm cuối làm hồ sơ; tổng hợp danh sách ứng viên gửi về Thường trực Hội đồng xét học bổng thông qua Phòng Công tác Sinh viên theo đúng thời gian quy định./.