Tin tức chung

Thông báo làm Thẻ Thư viện dành cho SV khóa K11, K12 và K13

 
 
Picture of Quản trị Admin
Thông báo làm Thẻ Thư viện dành cho SV khóa K11, K12 và K13
by Quản trị Admin - Thursday, 28 August 2014, 4:48 PM
 

Theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHQN ngày 21/8/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam, bắt đầu từ tháng 09 năm 2014, Học sinh-Sinh viên (HS-SV) không thuê giáo trình, sách giáo khoa mang về và làm thẻ Internet như trước đây. Nếu HS-SV có nhu cầu mượn giáo trình, sách giáo khoa mang về và sử dụng máy tính, truy cập Internet tại Trung tâm Học liệu thì phải đăng ký làm Thẻ Thư viện. Cụ thể như sau:

1.  Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/8/2014 đến ngày 31/12/2014.

2.  Đối tượng đăng ký: HS-SV các khóa K11, K12, K13.

3.  Địa điểm đăng ký:

     Phòng Mượn sách về - Trung tâm Học liệu (gặp Cô Tăng Thị Bình hoặc Cô Đỗ Thị Thu Hà).

4.  Thủ tục và lệ phí đăng ký sử dụng:

     - Giấy đề nghị phát hành Thẻ Thư viện (có mẫu ở file đính kèm phía dưới).

     - Lệ phí sử dụng: 60.000 đ/thẻ/01 năm học.

Kể từ ngày 08/9/2014, Trung tâm Học liệu chỉ phục vụ bạn đọc mượn giáo trình, sách giáo khoa mang về và sử dụng máy tính, truy cập Internet khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký ở trên.

Trung tâm Học liệu kính đề nghị lãnh đạo các Khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp tích cực phối hợp thực hiện nội dung thông báo ghi trên.

File đính kèm: Giấy đề nghị làm Thẻ Thư viện

Tin từ Trung tâm Học liệu