Môn học có thời lượng 15 tiết.

- Nội dung chính bao gồm: Khóa học trình bày nội dung chương 2 của Sinh học lớp 8. Giới thiệu khái quát về bộ xương; nắm được cấu tạo và tính chất của xương và cơ.

- Mục tiêu của khóa học:

+ Giúp các em tìm hiểu kiến thức cơ bản về bộ xương người cũng như các thành phần chính của bộ xương, phân loại các loại xương, chức năng của bộ xương, khớp và phân loại khớp.

+ Các em sẽ được học về cấu tạo của các loại xương dài, ngắn, dẹt và chức năng của chúng trong cơ thể.

 + Hiểu về cấu tạo của cơ bao gồm: bó cơ, tế bào cơ và tính chất của cơ.